ဒုိးလုံး – အေကာင္းဆုံးေတးမ်ား

၁။ အရုိးထိေအာင္ရူး
၂။ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ
၃။ မခ်စ္ဘူးမေျပာပါနဲ႔
၄။ အၾကင္နာနည္းလွလြန္းသူရယ္
၅။ ပထမအခ်စ္
၆။ ငါတမ္းတေနမွာ
၇။ မနက္ျဖန္မ်ားစြာရွိတယ္
၈။ ခ်စ္ဦးေမ
၉။ အုိ…မလုပ္နဲ႔
၁၀။ ၾကင္နာလုိ႔ခ်စ္ပါရေစ
၁၁။ ဒီအခ်စ္ကုိမရရင္ရူးမယ္
၁၂။ မင္းတစ္ေယာက္တည္း

Download Link
Mediafire
Megaupload


2 thoughts on “ဒုိးလုံး – အေကာင္းဆုံးေတးမ်ား

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.