မင္းအတြက္ ၁ “Hip Hop, R & B, Rap”

၁။ အခ်စ္ဆုံး – မ်ဳိးေက်ာ့ၿမဳိင္
၂။ အလြမ္းခ်ယ္ရီ – System
၃။ ေ၀းသြားတဲ့အနမ္း – Cartoon
၄။ မျဖစ္သင့္ေတာ့တဲ့ – L.R.C
၅။ ျပန္လာပါ – ငယ္ငယ္
၆။ ေစာင့္ဦးမယ္ – ဇမ္ႏူး
၇။ မင္းေလးအေၾကာင္း – Bambino
၈။ မင္းမွမင္းပါပဲ – Target
၉။ ခ်စ္တယ္မွားတယ္ – ဟိန္းေဇာ္
၁၀။ ေ၀းေနတုန္းပဲ – ဘဲဥ အိျမတ္

Download link
Mediafire
Megaupload


One thought on “မင္းအတြက္ ၁ “Hip Hop, R & B, Rap”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.