ေအးအတူ ပူအမွ်

၁။ ေအးအတူ ပူအမွ်
၂။ ခဏေလးမ်ား
၃။ ဘ၀ဆက္တုိင္း
၄။ ခုိင္ျမဲေသာ အခ်စ္တုိ႔ႏွင့္
၅။ ငယ္ခ်စ္ေဟာင္း
၆။ ခ်စ္တတ္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ား
၇။ ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ အျခားတစ္ဘက္
၈။ ထပ္တူ ခံစားျခင္း
၉။ တုိးတုိး တိတ္တိတ္
၁၀။ အျမဲတမ္းခ်စ္သူ

Download Link
Mediafire
Megaupload


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.