ခ်စ္သူေျပာေသာေႏြအေၾကာင္း

၁။ ခြဲခြာရမဲ့ေန႔ရက္မ်ား ၂။ ေႏြမွတ္တမ္း ၃။ ေႏြ ၄။ ေႏြလယ္ေန႔အိမ္မက္ ၅။ လမ္းကေလးေပၚမွာ ၆။ ႏႈတ္ဆက္မဲ့ေႏြ ၇။ အလြမ္းစကား ၈။ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ေႏြ ၉။ ဧပရယ္ ၁၀။ ေႏြဦးကံ့ေကာ္ ၁၁။ ေႏြရဲ႕ေ၀း

အခ်စ္မ်ားစြာအတြက္

၁။ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာအမႈိက္ – ေျမပဲယုိ ၂။ အခ်စ္သုိ႔ရႈံနိမ့္ျခင္း – စုိင္းစုိင္းခမ္းလႈိင္ ၃။ အရာရာထက္ပုိ – NGIIK + Example ၄။ မင္းေနရတဲ့အေ၀း – ေျမပဲယို ၅။ မငုိပါနဲ႔ကေလးရယ္ – Example ၆။ အားနာခဲ့ပါ – ေျမပဲယုိ ၇။ ကာရန္မညီေသာရင္ခုန္သံ – Example ၈။ အျဖစ္ဆုိး – စုိင္းစုိင္းခမ္းလႈိင္ ၉။ အခ်စ္မ်ားစြာအတြက္ – ေျမပဲယုိ ၁၀။ အလြမ္းေန႔ရက္မ်ား – NGIIK ၁၁။ Bouns

Rock United Vol [3]

၁။ အိပ္ေနတုန္း – Morning View ၂။ နားလည္ႏိုင္မလား – ပိုင္မိုးသက္ေက်ာ္ ၃။ ဟိုဖက္အိမ္ကေကာင္မေလး – PLP ၄။ အသိရဲ႕ အတိတ္ – Foppy ၅။ ညီမေလး – PLP ၆။ ငါ့အျဖစ္ – Caution ၇။ ေဂါက္သြားျပီ – Ice Cream ၈။ အေျပာင္းအလဲ – Ice Cream ၉။ ယူက်ံဴးမရ – Unrivalled ၁၀။ ေလလြင့္သူ – ကိုထိုက္ ၁၁။ ေပးပါ – PLP ၁၂။ ျဖဴစင္သူ – ဒင္းဒင္း

102.7FM – ဆႏၵ

၁။ လြတ္လပ္မႈ ၂။ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ၃။ မင္းတုိ႔မုန္းတဲ့ဒႆ ၄။ သမီးရဲ႕ဆႏၵ ၅။ စာေရးသူ ၆။ မွား ၇။ အခ်စ္ႏွစ္ ၈။ စိတ္လႈပ္ရွားေနတယ္ ၉။ အလြမ္းဗုိင္းရပ္စ္