လႈိင္ဦးေမာ္ – အလွျပင္ထားပါ

၁။ ေခါင္းမုိးစြန္းမွ အိမ္မက္မ်ား
၂။ Track 2
၃။ ခ်စ္စရာေလးပါ
၄။ ေသဆုံးသူ
၅။ အလွျပင္ထားပါ
၆။ ဘယ္လုိ
၇။ Track 6
၈။ ေႏြရာသီ
၉။ မာယာ
၁၀။ Track 7
၁၁။ ခလုတ္တုိက္ဖူးစာ
၁၂။ ျပန္လာအုံး
၁၃။ ရလဒ္
၁၄။ Track 8
၁၅။ အခ်စ္ေတြေပးပါ
၁၆။ ေျပာပါ ေက်းဇူးျပဳ၍


Download Link
Mediafire
Rapidshare

Credit -> Lotus (Padonma Forum)