ခိုင္ထူး – အေကာင္းဆံုးေတးမ်ား

၁။ အဥၥလီ
၂။ သီခ်င္းငွက္
၃။ စိုးစံစားေစ
၄။ စစ္ကိုင္းလမ္း
၅။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ပန္းတစ္ဆုပ္
၆။ အားနည္းခ်က္
၇။ အေ၀းဆံုး
၈။ သိလား
၉။ ၿပီးၿပည္.စံုတဲ့ဘ၀
၁၀။ ဘယ္သူ.မွမေကာင္းဘူး
၁၁။ ေနရာေဟာင္း
၁၂။ အခ်စ္သီခ်င္း

Download Links
Mediafire
Rapidshare

Credit -> adaptor (MyanmarCupid Forum)


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.