စံလင္း+မီမီ၀င္းေဖ – ခ်စ္ၿခင္းရဲ့အျခားတစ္ဖက္

၁။ ကဗ်ာမမီ(က)
၂။ ၀င္ခြင့္ၿပဳပါ
၃။ ကိႏၷရီကိႏၷရာစကား
၄။ ခ်စ္ၿခင္းရဲ့အၿခားတစ္ဖက္
၅။ ခ်စ္ၿခင္းရဲ့အၿခားတစ္ဖက္
၆။ စံသားမႈ
၇။ ၿငိမ္းလဲွ ့ပါမိုး
၈။ ကဗ်ာမမီ(ခ)
၉။ ေႏြေရာက္ခဲ့ၿပီ
၁၀။ ရိုးရိုးေလးပါပဲ
၁၁။ စိန္ပန္းပြင့္ေၾကြ
၁၂။ ပ်က္စီးသြားေသာႏွလံုးသား
၁၃။ ေနရဲ့ေန ့ ညရဲ့လ
၁၄။ ကဗ်ာမမီ(က)

Download Links
Mediafire
Rapidshare

Credit -> Jonesein (MMCP Forum)