ထေရစီ – မင္းေလးစိတ္ႀကိဳက္

၀၁ တိမ္ေတြလို – ထေရစီ + အဲလက္စ္
၀၂ ကိုယ့္အမွား
၀၃ မင္းေလးစိတ္ႀကိဳက္
၀၄ ေ၀းလို႔မျဖစ္လို႔ – ထေရစီ + စည္သူလြင္
၀၅ ခ်စ္သူေန႔ညမ်ား
၀၆ ကံေကာင္းမဲ့ အခ်စ္
၀၇ ကမၻာတဖက္ – ထေရစီ + ဘိုလို
၀၈ မိုးေတြသည္းလို႔
၀၉ ေရာင္စံုပန္းခ်ီ
၁၀ အေမ့အိပ္မက္
၁၁ အလြမ္း၀ကၤမၻာ – ထေရစီ + ေဆာင္းဦးလွိဳင္
၁၂ တိမ္ေတြလို (Bonus)

credit to machitsu

Download Link
Mediafire
Rapidshare
Ifile
Zshare