စိုးသူ – ႀကိဳပါကြယ္

၀၁ ကိုယ့္ရဲ႕ဘုရင္မ
၀၂ ႀကိဳပါကြယ္
၀၃ နားဆင္
၀၄ ယံုပါ
၀၅ မက်ီစယ္ခ်င္ပါနဲ႔ကြာ
၀၆ ကမၻာသစ္ေတြ႔သူ
၀၇ အစိမ္းေရာင္ကဗ်ာ
၀၈ အခ်စ္ရိပ္ေအာက္၀ယ္
၀၉ မိုးေဒ၀ါ
၁၀ လိုက္ခဲ့ေတာ့ကြယ္
၁၁ တိုးတိုးေလးေျပာ
၁၂ ကြက္လပ္
၁၃ စိတ္ခ်ထား
၁၄ ရာဇ၀င္

Credit – Jonesein(MMCP FOrum)

Download Link
Mediafire
Zshare
Ifile
Rapidshare
Megaupload