စိုးသူ – ဆယ္ေက်ာ္သက္

၀၁ အခ်စ္စစ္ပြဲ
၀၂ မင္းရွိမွပဲ
၀၃ ၾကည္ျဖဴပါေတာ့
၀၄ ဆယ္ေက်ာ္သက္
၀၅ ကမၻာသစ္ သီခ်င္းသည္
၀၆ ခ်စ္သူအိပ္မက္ေလး
၀၇ မင္းသိသင့္တယ္
၀၈ ေရာ့ခ္အင္ရိုးလ္လမ္း
၀၉ ယူမယ္
၁၀ ခ်စ္မွာလား
၁၁ မင္းမ်က္ႏွာေပၚက ကဗ်ာ
၁၂ ေမ့ပစ္ျခင္း
၁၃ ဇာတ္ညႊန္း
၁၄ မင္းတစ္ေယာက္သာ အလိုရွိသည္
၁၅ ေနရာသစ္တို႔ ေရႊ႕လ်ားျခင္း


credit to Jonesein (MMCP)

Download Link
Mediafire
Sharebee
Ifile


One thought on “စိုးသူ – ဆယ္ေက်ာ္သက္

  1. စိုးသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ifile နဲ႕ ဆြဲခ်င္ပါတယ္
    ifileပုံစံေၿပာင္းသြားလို႕ဘယ္လိုဆြဲရမလဲ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.