ကိုမင္းေနာင္ – ခ်စ္မိုးႀကီး

၁။မာနရွင္
၂။ကဥၥနာ
၃။ခ်စ္မိုးႀကီး
၄။ဂုဏ္ျမင့္သူ
၅။ဂ်င္မေလး ဂ်မ္း
၆။အခ်စ္ေရ
၇။ေအရာ
၈။သဥၨာလီ
၉။ခ်စ္ဒုကၡ
၁၀။ေမႊးလြန္းသည့္ပန္း

Download Links
Ifile
Zshare