၀ိုင္၀ိုင္း – ႀကိဳးမဲ့စြန္

၀၁။ ႀကိဳးမဲ့စြန္
၀၂။ ေနာက္ဆံုးေတာ့
၀၃။ မဆံုတဲ့ဖူးစာ
၀၄။ ေတြးလိုက္တုိင္း
၀၅။ အိမ္လြမ္းသူ
၀၆။ အဲဏီ
၀၇။ ၀ဋ္ေၾကြး
၀၈။ နမ္းရႈိက္ခြင့္
၀၉။ ေရဆန္လမ္း
၁၀။ ေလဟာနယ္
၁၁။ ပုန္းေရွာင္သူ

သီခ်င္းရယူရန္…
MEdiafire

*Credit to saiphoshan


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.