ပိေတာက္ပင္လယ္ – ၂


၀၁။ တို႔ရင္ထဲက ပိေတာက္ပင္လယ္ – ရတနာဦး
၀၂။ ဒါသၾကၤန္ပဲ – ေဇာ္၀င္းထြဋ္
၀၃။ မဂၤလာႏွစ္သစ္ – ဟယ္ရီလင္း
၀၄။ ဒီသၾကၤန္ – အရိုင္း
၀၅။ ဘယ္မွာလည္း – လာဇရု
၀၆။ သၾကၤန္ေန႔ သၾကၤန္ည – ေဇာ္၀မ္း
၀၇။ သၾကၤန္မေလး – ဂေရဟန္
၀၈။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နန္႔မယ့္သၾကၤန္ – လာဇရု ၊ ေဇာ္၀မ္း
၀၉။ ေရစိုသြားတဲ့အခ်ိန္ – ရတနာဦး
၁၀။ သၾကၤန္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ – အရိုင္း

Download
Mediafire


One thought on “ပိေတာက္ပင္လယ္ – ၂

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.