တင့္တင့္ထြန္း


၀၁။ ေႏြဦးေ၀ဒနာ
၀၂။ မင္းလုပ္သမွ်ၾကိဳက္တယ္
၀၃။ လိုတရ
၀၄။ ၾကင္နာခ်င္လြန္းလို႔
၀၅။ ဘယ္သြားေနလဲ
၀၆။ ကိုကိုနဲ႔တြဲကလိုက္ခ်င္
၀၇။ အရယူမယ္
၀၈။ မေခၚေတာ့ဘူး
၀၉။ စက္ရုပ္
၁၀။ အခ်စ္ည .. ကိုယ့္ည
၁၁။ ယံုတယ္ဟုတ္ (+ငယ္ငယ္)
၁၂။ လူလည္ (+ ငယ္ငယ္ + ဘရိတ္ကီ)
၁၃။ ဘာေၾကာင့္တို႔ေတြ ေ၀းရမွာလဲ
၁၄။ ျဖဴျဖဴစင္စင္ခ်စ္ မွာလား

Download 46.57 MB
Mediafire


3 thoughts on “တင့္တင့္ထြန္း

  1. This all songs download is O.K. but all songs can’t listen.I thank those songs could you please check again.

    Lovercreater!!!!!!!!!!!!!

    Thank you so much :1 :1 :23 :23 :5 :5 :23 :23

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.