ဂေရဟမ္ – အခ်စ္လိုအင္

၁. ႀကားလား (ေရး-အယ္ေနာင္း)
၂. ဘာေႀကာင့္ feat. မီးမီးခဲ (ေရး-ေစာဘဲြ ့မွဴး)
၃. အခ်စ္မ်ားသူ့ဆီမွာ feat. ရတနာဦး (ေရးေစာခူဆဲ)
၄. စြမ္းအား feat. တင္ဇာေမာ္ (ေရး-ထြဏ္းခမ္)
၅. ႏွုတ္ဆက္မ်က္ရည္ (ေရး-ထြဏ္းခမ္)
၆. စင္ေတာ္ေကာက္ (ေရး-ညီညီသြင္)
၇. ကံေကာင့္မယ့္အခ်စ္ feat. ေလးေလးဝါး (ေရး-ေဆာင္းဦးလွိုင္)
၈. အခုမွခ်စ္တတ္လာခဲ့ၿပီ feat. ေခ်ာစုခင္ (ေရး-စိုးလင္း)
၉. အိပ္မက္ခ်စ္သူ (ေရး-ဆဲလ္)
၁၀.  အခ်စ္လိုအင္ feat. ထေရစီ (ေရး-ေစာခူဆဲ)

Song titles provided by CG.

Download Link

iFile.it

MediaFire


3 thoughts on “ဂေရဟမ္ – အခ်စ္လိုအင္

 1. ပန္းစကား music network ကေန
  Guitar chord ေတြကိုရွာရင္းရထားတာပါ။တူမယ္လိုထင္ပါတယ္။

  ၁.ႀကားလား (ေရး-အယ္ေနာင္း)
  ၂.ဘာေႀကာင့္ feat. မီးမီးခဲ (ေရး-ေစာဘဲြ ့မွဴး)
  ၃.အခ်စ္မ်ားသူ့ဆီမွာ feat. ရတနာဦး (ေရးေစာခူဆဲ)
  ၄.စြမ္းအား feat. တင္ဇာေမာ္ (ေရး-ထြဏ္းခမ္)
  ၅.ႏွုတ္ဆက္မ်က္ရည္ (ေရး-ထြဏ္းခမ္)
  ၆.စင္ေတာ္ေကာက္ (ေရး-ညီညီသြင္)
  ၇.ကံေကာင့္မယ့္အခ်စ္ feat. ေလးေလးဝါး (ေရး-ေဆာင္းဦးလွိုင္)
  ၈.အခုမွခ်စ္တတ္လာခဲ့ၿပီ feat. ေခ်ာစုခင္ (ေရး-စိုးလင္း)
  ၉.အိပ္မက္ခ်စ္သူ (ေရး-ဆဲလ္)
  ၁၀. အခ်စ္လိုအင္ feat. ထေရစီ (ေရး-ေစာခူဆဲ)

  😀 😀 😀 😀 😀

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.