စည္သူလြင္ – အေကာင္းဆုံးေတးမ်ား

၁. ျငိမ္းသတ္လိုက္သည္
၂. ဂႏ ၱ၀င္သီခ်င္း
၃. သူငယ္ခ်င္း
၄. အတိတ္အိပ္မက္
၅. မ်က္ဝန္း
၆. ေနဝင္ခ်စ္သူ
၇. နယ္လြန္စိတ္
၈. ကိုယ့္ေၾကာင့္
၉. မင္းအေၾကာင္းအိပ္မက္
၁၀. ရွင္းျပခြင့္
၁၁. ဘယ္သူမွ
၁၂. တို႕ေဝးျပီ

Download Link

iFile

MediaFire


5 thoughts on “စည္သူလြင္ – အေကာင္းဆုံးေတးမ်ား

  1. Pingback: စည္သူလြင္ - အေကာင္းဆုံးေတးမ်ား @ Myanmar MP3, E-Book and Others

  2. ဟုိင္း

    ကိုစည္သူလြင္သီခ်င္းမ်ားကိုအရမ္းၾကိဳက္ပါတယ္။ေနာက္လဲအျမဲအားေပးေနမွာပါ။

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.