ကမာၻသစ္ ၁

၁. Rဇာနည္ – အခ်စ္ေခၚသံ
၂. ဆုန္သင္းပါရ္ – မီးျပတိုက္
၃. Lလြန္း၀ါ – တစ္ခ်က္ေလးေစာင္းငဲ့ၾကည့္ဦး
၄. ဂေရဟမ္ – စဥ္းစားၾက
၅. တင္ဇာေမာ္ – အခ်စ္ဒါဏ္
၆. ေဇာ္ပုိင္ – ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ဘူး
၇. အဲလက္စ္ – မသိလို႕ေမးတာလား
၈. ေခ်ာစုခင္ – အမိန္႕
၉. ၿဖဳိးႀကီး – မီးထဲကလူသား
၁၀. ခင္ဘုဏ္း – ေပ်ာ္စရာသီခ်င္းနဲ့ ကၾကမယ္
၁၁. အဖြဲ႕ – ကမာၻသစ္

Download Link

iFile

MediaFire


7 thoughts on “ကမာၻသစ္ ၁

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.