အခ်စ္ရွိေသာေန႕စြဲမ်ား

၁. စိုင္းစိုင္း၊ Rဇာနည္၊ မ်ဳိးေက်ာ့ၿမိဳင္ – Rap & Roll
၂. ေကာင္းျမတ္၊ ဇမ္နူး – သစၥာရွိေၾကး
၃. ဆုန္သင္းပါရ္ – ရွင္သန္ဆဲ
၄. မိုု႔မိုု႔ – မိုင္ေပါင္းကုေဋ
၅. ခင္ဘုဏ္း – ျမင္ပါဦး
၆. ေဇယ်ာေသာ္၊ ငယ္ငယ္ – ယုံၾကည္ထားလိုက္
၇. ဇမ္နူး – အခ်စ္ရွိေသာေန့စြဲမ်ား
၈. ဟန္ထူးလြင္ – လြင့္လြင့္သြားဆဲ
၉. ငယ္ငယ္ – တို႕အခ်စ္ေတြယူ
၁၀. ေရႊထုိက္ – မင္းေလးအနားကို
၁၁. မ်ဳိးေက်ာ့ၿမိဳင္ – ၂၀၀၄ Remix

Download Link

iFile

MediaFire


5 thoughts on “အခ်စ္ရွိေသာေန႕စြဲမ်ား

  1. ဇမ္နူး ရဲ႔ အခ်စ္ရွိေသာေန့စြဲမ်ား တခုထဲပဲ
    ီdownload ခ်င္ပါတယ္
    ရႏိုင္မလား
    ရရင္ Pinky ရဲ႔ email ထဲကိုပို႔ေပးပါေနာ္

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.