ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက-အဓိပၸာယ္ရိွေသာဘဝတရား တရားေတာ္

အဓိပၸာယ္ရိွရွိေနခ်င္ရင္ အၿမဲတမ္း သတိ နဲ႔ေနပါ။ သတိနဲ႔ေနတဲ့သူ၊ သတိနဲ႔လုပ္တဲ့သူ၊ သတိနဲ႔ေၿပာတဲ့သူ အတြက္အရာရာတိုင္းဟာ အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။ အေတြးေတြ ေတြးတိုင္းသတိထားၾကည့္ဖို႔ လိုတယ္။ ဘဝရဲ့အဓိပၸာယ္ဟာ အသိဉာဏ္ပဲဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့သင့္ဘူး။ (ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက)

Download link: Mediafire


2 thoughts on “ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက-အဓိပၸာယ္ရိွေသာဘဝတရား တရားေတာ္

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.