အဒီနို – ေနတစ္ျခမ္း … လတစ္္ျခမ္း ဇာတ္၀င္သီခ်င္း

အဒီနို      –       ေနတစ္ျခမ္း…….လတစ္္ျခမ္း  ဇာတ္လမ္း ထဲက သီခ်င္း

၁။           ေနတစ္ျခမ္း…….လတစ္္ျခမ္း ဇာတ္၀င္ေတး      –       Mediafire


4 thoughts on “အဒီနို – ေနတစ္ျခမ္း … လတစ္္ျခမ္း ဇာတ္၀င္သီခ်င္း

  1. Link မွားေနတယ္တဲ့ဗ်ာ။ ျပန္တင္ေပးပါလား အဲသီခ်င္းလိုခ်င္လို႔ပါ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.