ေဇာ္၀င္းထြဋ္ + ေဟမာေန၀င္း – ေန႕သစ္ေတြထဲမွာ

၀၁။ ေႏြ
၀၂။ ေန႕သစ္ေတြထဲမွာ
၀၃။ ေၾသာ္မိန္းမ
၀၄။ ေ၀းေနခ်ိန္ေတြအေၾကာင္း
၀၅။ ေျဖးေျဖးေလးနဲ႕ျငိမ့္ျငိမ္ေလး
၀၆။ ႏႈတ္ဆက္သူ
၀၇။ မတားနဲ႕
၀၈။ ဘာေၾကာင့္အခ်စ္ေရအသည္းကြဲတာလဲ
၀၉။ အခ်စ္နဲ႕ေတြ႕ရင္
၁၀။ ထြက္သက္အဆံုး

MEgaupload
MEdiafire


One thought on “ေဇာ္၀င္းထြဋ္ + ေဟမာေန၀င္း – ေန႕သစ္ေတြထဲမွာ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.