ေ၀းမ်ားေ၀းရင္

၁။ ခုိင္ျမဲေသာစၥာ – ႏြဲ႔ယဥ္၀င္း
၂။ အစြန္းေရာက္ခ်စ္သူမ်ား – ေကာင္းဆက္+ႏြဲယဥ္၀င္း
၃။ ေ၀းမ်ားေ၀းရင္ – ေကာင္းဆက္+ေလးေလး၀ါး
၄။ ဘယ္ေလာက္ထိခ်စ္လဲ – ထြဏ္းထြဏ္း+ေခ်ာစုခင္
၅။ မုန္းေမ့ဖုိ႔မလြယ္ – မာရဇၨ+ေလးေလး၀ါး
၆။ မက္ခြင့္ – ထြဏ္းထြဏ္း+ေခ်ာစုခင္
၇။ ရူး – ေကာင္းဆက္
၈။ ေျပာင္းလည္းမႈမရွိ – အဲလက္စ္+ေကာ္နီ
၉။ နားလည္ေပးပါ(ဒါဟာအခ်စ္) – မာရဇၨ+ေလးေလး၀ါး
၁၀။ အခ်စ္မဲ့ ညရင္ခြင္ – အဲလက္စ္+မီမီ၀င္းေဖ

Download Link
Mediafire

Credit by mapu (MMCP Forum)


7 thoughts on “ေ၀းမ်ားေ၀းရင္

  1. မိၾကည္ေရ – နင့္သမက္ေတာ႔မစြံဘူး(လယ္ထြန္တာလည္းဖိနပ္ႀကီးစီးလုိ႔)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.