ဘိုျဖဴ – ျပည့္စံုပါေစ

၀၁။ ေျမနီလမ္း
၀၂။ အိပ္မက္ေဆာင္းည
၀၃။ ျပည့္စံုပါေစ
၀၄။ လက္တီး
၀၅။ အေမ့ရုပ္ရည္
၀၆။ ေလာကၾကိဳး၀ိုင္း
၀၇။ ေန၀င္ခ်ိန္
၀၈။ ရည္ရြယ္သူသို႕
၀၉။ အိပ္မက္ေဆာင္းည * Bonus *
၁၀။ သားၾကီး
၁၁။ အလြမ္းမုိင္တိုင္ ၁၅၀၀

သီခ်င္းရယူရန္…
MEdiafire


6 thoughts on “ဘိုျဖဴ – ျပည့္စံုပါေစ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.