အိမ္မက္လား တစ္ကယ္လား (အမ်ိဳးသမီး)

အိမ္မက္လား တစ္ကယ္လား (အမ်ိဳးသမီး)

  • အခ်စ္နတ္ဆိုုးေလး – Lဆိုုင္းဇီ
  • ေျပေနမယ္ ေတြ႕တိုုင္း – စင္ဒီ
  • အိမ္မက္လား တစ္ကယ္လား – ၾကိဳးၾကာ
  • ဒီရင္မွာ – Nကိုုင္ရာ
  • အတိတ္ေမ့သူ – ခ်စ္သုုေဝ
  • ဆႏၵ – ခင္ဘုုဏ္း
  • အျဖည့္ခံ – ခ်မ္းခ်မ္း
  • အၾကြင္း – မီးႏိုု
  • အရုုပ္မ – Jenny
  • အေဝးကပဲခ်စ္ေနမယ္ – ဒိုုေရမီ

Download From this post


2 thoughts on “အိမ္မက္လား တစ္ကယ္လား (အမ်ိဳးသမီး)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.