တြံေတးစိုးေအာင္ – ကမၻာေက်ာ္ေတးမ်ား

၁ – အခ်စ္ရူးေလး
၂ –  ရင္ခြင္ေျပာင္းတဲ့ခ်စ္သည္း
၃ – မင္းျပဳသမွ်ႏုရမွာပါ
၄ – သတို႔သားဘ၀နဲ႔ေ၀းခဲ့ၿပီ
၅ – ျမန္မာမေလးလွပါတယ္
၆ – ႏွစ္ဆယ္ရာစုပပ၀တီ
၇ – အျဖည့္ခံအ႐ွဳံးသမား
၈ – အျပစ္႐ွိလို႔မုန္းတာလား
၉ – အ႐ွဳံးသမားရဲ႕ခ်စ္သက္ေသ
၁၀ – အသည္းအိမ္
၁၁ – လြမ္းစရာေလးေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီ
၁၂ – ေမာင္လို႔ေခၚပါဦး

Download ==> Mediafire


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.