ေအာင္သူ – ေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔

၁။ ရင္ထဲက အခ်စ္
၂။ ႏွလံုးသားလက္ဖြဲ႕ အျပန္
၃။ ေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔
၄။ ၾကင္နာသူ ငယ္ခ်စ္ဦး
၅။ အခ်စ္ ေငြေသာင္ယံ
၆။ ႏွင္းဆီေမ
၇။ ပန္းခ်စ္သူ
၈။ ၾကင္နာသူ
၉။ ႐ွိပါေစေတာ့
၁၀။ ခ်စ္မွာ ပံုေတာင္လြမ္းခ်င္း
၁၁။ ဘယ္ရပ္ဌာနီ
၁၂။ သူမ်ားနဲ႔ ညားတဲ့ ငါ့ရည္းစားသို႔

Download ==> Mediafire

Download ==> Ifle.it


2 thoughts on “ေအာင္သူ – ေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.