အ၀ါေရာင္လမ္းကေလး

၁။ ေျပာလုိက္ပါလား – ေကာ္နီ
၂။ အ၀ါေရာင္လမ္းကေလး – ေဇာ္၀င္းထြဋ္
၃။ ရွင္းခဲ့ပါဦး – မီမီ၀င္းေဖ
၄။ တစ္စုံတစ္ရာ – ခ်စ္ေကာင္း
၅။ နတ္ဆုိးေလး – မီမီခုိင္မင္း
၆။ အလြမ္းည – ေဂ်ေမာင္ေမာင္
၇။ ေက်းလက္ခရီးေလး – ေမခလာ
၈။ ၀ုိင္အခ်စ္ – ပုိးဒါလီသိန္းတန္
၉။ အေတြး – ခုိင္ထူး
၁၀။ မင္းသားေလး – နီနီေလး
၁၁။ ဒီတစ္ႀကိမ္ ဒီေႏြ – ခင္ေမာင္တုိး
၁၂။ မုိးတိမ္ ႏွစ္ေယာက္ – သႏၲာဦး
၁၃။ အမွတ္တရအေၾကာင္း – တူးတူး
၁၄။ ေ၀းလည္းေမ့မသြားဘူး – ေဟမာေန၀င္း

သီခ်င္းေဒါင္းရန္


2 thoughts on “အ၀ါေရာင္လမ္းကေလး

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.