သီရိေဂ်ေမာင္ေမာင္ – အေကာင္းဆံုးေတးမ်ား

ေတာင္းဆိုထားေသာ Than Zin နဲ႕ MMA ေတးပရိသတ္မ်ားအတြက္

01 – ဘလက္ေကာ္ဖီ
02 – အလိုအပ္ဆံုး
03 – တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ
04 – လမ္းေတြ
05 – မေနခဲ့ဘူး
06 – အိပ္မက္ ၃၁
07 -အစစ္ၿဖစ္မယ့္ေန႕
08 – စြန္႕လႊတ္ခဲ့သူ
09 – မင္းရွိရင္
10 – မခြဲႏိုင္
11 – အခ်စ္ဆုေတြေတာင္းတဲ့ည

Download Link
Mediafire


2 thoughts on “သီရိေဂ်ေမာင္ေမာင္ – အေကာင္းဆံုးေတးမ်ား

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.