ယုံၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့

အေခြေလးကေတာ့ေဟာင္းေနပါျပီ ဓမၼသီခ်င္းပါ
လိုခ်င္တဲ့သူေတြ ေအာက္ကလင့္ကေနယူလိုက္ၾကပါ
vcd ကေန mp3ေျပာင္းထားပါတယ္

1.ယုံၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့
2.မ်ိဳးေစ့
3.ဝိညည္ဆုံရႈံးခဲ့ရင္
4.ေရႊလင္းယုံႏွလုံးသား
5.ျမတ္ေသာေမတၱာ
6.ကၽြႏု္ပ္ကိုသတိရပါ
7.ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
8.အလိုေတာ္အတိုင္း
9.ေမလခိေဇဒက္
10.နတ္ဆိုး
11.ငယ္ေသာ္လည္း
12.ခရစ္ေတာ္


download link


6 thoughts on “ယုံၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့

  1. ဘုရားသီခ်င္း ေတြတင္ေပးတဲ့ အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ… ေနာက္ထပ္လဲ ဘုရားသီခ်င္းေတြရိွရင္ တင္ေပးပါအုံး…. ယုံႀကည္သူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္… ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ….

  2. ေကာ့မန္႔အားလုံးအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
    ေနာက္ထပ္ တင္ေပးႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္

  3. က်ေနာ္လည္း.. God song ရွာေနတာ. . ရွာမတတ္တာနဲ႔.. အခုမွ ေတြ႔ရေတာ့တယ္။ သိပ္ကို ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ။ ေနာက္ေနာင္လည္း အမ်ားၾကီး တင္ႏုိင္ရင္ တင္ေပးပါဦးလို႔ …………….။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.