ပိုးအိစံ – မေမ့ေသာအညာ

၁။ မမပုသိမ္သူ
၂။ ညီေလးတို႔ရြာ
၃။ မိုးေငြ႔ေလခ်ီ
၄။ ဗံုႀကီးသံ
၅။ ေမာင္ေလးမမရြာအျပန္
၆။ ၀မ္းဘဲအင္း
၇။ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕သူ
၈။ ကြ်န္ေတာ့္ေမြးဌာနီ
၉။ တစ္ခါကေမြးဌာနီ
၁၀။ ေမြးရပ္အညာ
၁၁။ မေမ့ေသာအညာ
၁၂။ ကြ်န္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္

Download Links

MediafireHotfileIfile.it


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.