ပိုးအိစံ – မေမ့ေသာအညာ

၁။ မမပုသိမ္သူ
၂။ ညီေလးတို႔ရြာ
၃။ မိုးေငြ႔ေလခ်ီ
၄။ ဗံုႀကီးသံ
၅။ ေမာင္ေလးမမရြာအျပန္
၆။ ၀မ္းဘဲအင္း
၇။ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕သူ
၈။ ကြ်န္ေတာ့္ေမြးဌာနီ
၉။ တစ္ခါကေမြးဌာနီ
၁၀။ ေမြးရပ္အညာ
၁၁။ မေမ့ေသာအညာ
၁၂။ ကြ်န္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္

Download Links

MediafireHotfileIfile.it


One thought on “ပိုးအိစံ – မေမ့ေသာအညာ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.