၃၈ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္မ်ား (မဂၤလာအစစ္အမွန္သိေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္)

ယေန႔ လူငယ္မ်ား အတြက္ မဂၤလာ အစစ္ အမွန္သိ႐ွိ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ သပိတ္အိုင္/သဲကုန္း ဆရာေတာ္ (ယခု သီတဂူ ဆရာေတာ္) မွ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၃၀ ေလာက္က ၄၅ည နီးပါတိုင္တိုင္ ဆက္တိုက္ေဟာၾကားခဲ့သည့္ ၃၈ ျဖာမဂၤလာ တရားေတာ္မ်ား အား ထပ္ဆင့္ ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္…။

၃၈ျဖာမဂၤလာ နိဒါန္း (မဂၤလာတရားစတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု)

၁။ လူဆုိး လူမိုက္ကုိ မွီဝဲ မေပါင္းသင္းျခင္းသည္ မဂၤလာ။ အပိုင္း-၁ (၁-၄-၁၉၈၀) အပိုင္း-၂ (၂-၄-၁၉၈၀)
၂။ ပညာရွိ လူလိမၼာကုိ မွီဝဲ ေပါင္းသင္းျခင္းသည္ မဂၤလာ။ အပိုင္း-၁(၄-၄-၁၉၈၀) အပိုင္း-၂ (၅-၄-၁၉၈၀)
၃။ ပူေဇာ္ထုိက္သူတုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၆-၄-၁၉၈၀)
၄။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရပ္၌ ေနျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၇-၄-၁၉၈၀)
၅။ ေရွး၌ ျပဳဖူးေသာ ေကာင္းမႈ အထူးရွိျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၉-၄-၁၉၈၀)
၆။ မိမိ၏ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၁၀-၄-၁၉၈၀)
၇။ အၾကားအျမင္မ်ားျခင္းသည္ မဂၤလာ။ အပိုင္း-၁ (၁၁-၄-၁၉၈၀)။ အပိုင္း-၂ (၁၂-၄-၁၉၈၀)။
၈။ စက္မႈလက္မႈ အတတ္တုိ႔ကုိ တတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ အပိုင္း-၁ (၁၄-၄-၁၉၈၀)။ အပိုင္း-၂ (၁၇-၄-၁၉၈၀)။
၉။ လူ႔က်င့္ဝတ္ကုိ ေကာင္းစြာသင္ၾကား နားလည္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၁-၄-၁၉၈၀)။
၁၀။ အေျပာအဆုိ ခ်ဳိသာယဥ္ေက်းျခင္းသည္ မဂၤလာ။  (၂၃-၄-၁၉၈၀)။
၁၁။ အမိအဖတုိ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၄-၄-၁၉၈၀)။
၁၂။ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးတုိ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၆-၄-၁၉၈၀)။
၁၃။ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ကင္းလ်က္ စနစ္တက် ႀကိဳးစားစူးစုိက္ လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၆-၄-၁၉၈၀)။
၁၄။ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္း လႈဒါန္းျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၇-၄-၁၉၈၀)။
၁၅။ ေကာင္းေသာ အက်င့္တရားကုိ က်င့္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၉-၄-၁၉၈၀)။
၁၆။ ေဆြမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္းသည္ မဂၤလာ။  (၃၀-၄-၁၉၈၀)။
၁၇။ အျပစ္ကင္းေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။  (၁-၅-၁၉၈၀)။
၁၈။ မေကာင္းမႈကုိ စိတ္ျဖင့္ေရွာင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂-၅-၁၉၈၀)။
၁၉။ မေကာင္းမႈကုိ ကုိယ္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေရွာင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂-၅-၁၉၈၀)။

၂၀။ မူးယစ္ေသစာ မေသာက္စားျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၄-၅-၁၉၈၀)။
၂၁။ ကုသုိလ္တရားတုိ႔၌ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းသည္ မဂၤလာ။  (၅-၅-၁၉၈၀)။
၂၂။ ႐ုိေသေလးစားထုိက္သူကုိ ႐ုိေသေလးစားျခင္း။  (၁၄-၅-၁၉၈၀)။
၂၃။ မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၃-၅-၁၉၈၀)။
၂၄။ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၃၀-၅-၁၉၈၀)။
၂၅။ သူ႔ေက်းဇူးကုိ သိျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၅-၆-၁၉၈၀)။
၂၆။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ တရားနာျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၆-၆-၁၉၈၀)။
၂၇။ သည္းခံျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၇-၆-၁၉၈၀)။
၂၈။ ဆုိဆုံးမလြယ္သူ ျဖစ္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၈-၆-၁၉၈၀)။
၂၉။ ရဟန္းသူျမတ္တုိ႔ကုိ ဖူးေျမာ္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၁၄-၆-၁၉၈၀)။
၃၀။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌ တရားစကား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၁၅-၆-၁၉၈၀)။
၃၁။ ၿခိဳးၿခံေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၇-၆-၁၉၈၀)။
၃၂။ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၈-၆-၁၉၈၀)။
၃၃။ သစၥာေလးပါး တရားကုိ သိျမင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၉-၆-၁၉၈၀)။

၃၄။ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္း သည္မဂၤလာ။ (၃၀-၆-၁၉၈၀)။
၃၅။ ေလာကဓံတရားႏွင့္ ေတြ႔ေသာအခါ စိတ္မတုန္လႈပ္ျခင္း သည္ မဂၤလာ။ (၁-၇-၁၉၈၀)။
၃၆။ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံရေသာအခါ စုိးရိမ္ပူေဆြးမႈ မရွိျခင္း သည္မဂၤလာ။ (၂-၇-၁၉၈၀)။
၃၇။ လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္း၊ ရာဂ စေသာ ျမဴ အညစ္အေၾကး မရွိျခင္း သည္မဂၤလာ။(၃-၇-၁၉၈၀)။
၃၈။ စိတ္ကုိ ပူပန္ေစေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ကင္းရာေဘး မရွိျခင္း သည္မဂၤလာ။ (၅-၇-၁၉၈၀)။


23 thoughts on “၃၈ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္မ်ား (မဂၤလာအစစ္အမွန္သိေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္)

 1. အခုလို မွ်ေ၀တဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
  Post ကိုလည္းျပင္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ား ေက်းဇူးတင္ပါတရ္။

 2. ၁၂။ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးတုိ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၆-၄-၁၉၈၀)။
  ၁၃။ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ကင္းလ်က္ စနစ္တက် ႀကိဳးစားစူးစုိက္ လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၆-၄-၁၉၈၀)။
  ၁၈။ မေကာင္းမႈကုိ စိတ္ျဖင့္ေရွာင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂-၅-၁၉၈၀)။
  ၁၉။ မေကာင္းမႈကုိ ကုိယ္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေရွာင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂-၅-၁၉၈၀)။
  As per for my downloading,
  Those 4 Links are the same as 12=13, 18=19,
  Please check the names and links. So that all will be completed 38 Mingalar.
  Thanks for your uploading.

 3. တန္ဖိုးႀကီးမားလွပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ တရားဓမၼကိုလႈျခင္းဟာ ထူးျမတ္ေသာမဂၤလာပါ
  နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္……..

 4. Hello
  Mr Damahha,
  For Your Info:
  According to my downloaded,
  ၁၂။ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးတုိ႔ကုိ လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၆-၄-၁၉၈၀)။
  ၁၃။ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ကင္းလ်က္ စနစ္တက် ႀကိဳးစားစူးစုိက္ လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂၆-၄-၁၉၈၀)။
  ၁၈။ မေကာင္းမႈကုိ စိတ္ျဖင့္ေရွာင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂-၅-၁၉၈၀)။
  ၁၉။ မေကာင္းမႈကုိ ကုိယ္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေရွာင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ။ (၂-၅-၁၉၈၀)။
  Those 4 files the same as 12=13, 18=19.
  So, the Mingalar are not completed 38.
  Plesase check the names and links.
  Thanks and have a great day ahead!
  best regards,
  shwewarmyay.

 5. မဂၤလာ အမွတ္ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ ၊ မဂၤလာ အမွတ္ ၁၈ ႏွင့္ ၁၈ ၊ အား အတြဲလိုက္ တစ္ရက္ထဲေဟာထားတာပါ။

 6. မဂၤလာ အမွတ္ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ ၊ မဂၤလာ အမွတ္ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ ၊ အား အတြဲလိုက္ တစ္ရက္ထဲေဟာထားတာပါ။

 7. တကယ္ေက်းဇူးတင္ပါယ္ဒီwebsiteကုိဖန္တီးထားသူကုိတကယ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္သုံးရတာလည္းအစင္ေျပပါတယ္လုိခ်င္တာေလးေတြကုိမထင္မွတ္ဘဲနဲ႔ဒီဆုိက္မွာရခဲ့ပါတယ္။

 8. ေက်းဇူးပါ..က်ြန္မေမာင္ေလးေတြကို တရားေခြဖြင့္ျပီး
  အေကာင္းဆံုး ဆံုးမႏိုင္ပါျပီ..း)

 9. အရမ္းေကာင္းပါတယ္…..အခုလိုတင္ေပးတဲ့သူကိုလည္း သာဓုေခၚပါတယ္…
  သာဓု…သာဓု…သာဓုပါ…..

 10. ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္ဗ်ာ……………………. အရမ္းတန္ဖိုးရွိပါတယ္………

 11. အားလံုးေသာသူေတြအတြက္ အခုလို အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားတာကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

  ေျပာမျပတတ္ေအာင္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 12. ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ရွင္….သာဓု သာဓု သာဓုပါရွင္…ေနာင္လဲတရားေတာ္ေတြမ်ားမ်ားတင္ေပးႏုိင္ပါေစရွင္…

 13. ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ အခုလိုအမ်ားျပည္သူေတြအတြက္
  တကယ္အက်ိုးမ်ားတဲ႔ မဂၤလာတရားေတာ္ေတြကို
  တင္ေပထားတဲ႔အတြက္ စီစဥ္သူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္
  ပါတယ္ ေနာက္လဲ ဒီထက္မက တင္ေပးႏို္င္ပါေစလို႔…

  ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ကမၻာအႏွံ႕ ပ်ံ႕ေစေသာ္….

 14. MMA အဖြဲ႔၀င္အားလံုးကို တစ္ခုေလာက္ ေတာင္းဆိုပါရေစခင္ဗ်ား..

  အဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာအသံက အပတ္စဥ္ထုတ္လႊင္႔ေလ႔ရွိတဲ႔

  ၃၈-ျဖာမဂၤလာသီခ်င္းေတြကိုလည္း ရခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..

  အဆင္ေျပပါေစ….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.