ပိုးအိစံ – သမုဒယ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ

၁။ ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ
၂။ ပန္းေကာက္ခရီး
၃။ သံစဥ္အလွပန္းမ်ိဳးတစ္ရာ
၄။ အၾကင္နာသခင္
၅။ ကိုသာေက်ာ္ရဲ႕ခ်စ္ပံုျပင္
၆။ အခ်စ္ဦးသို႔လြမ္းေတးသီ
၇။ လြမ္းေနဆဲပါစိုင္းရယ္
၈။ အလြမ္းမိုးရာသီ
၉။ စံပယ္ပံုျပင္
၁၀။ ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ

Download Links

MediafireHotfileFileserveIfile.itDeposit Files


One thought on “ပိုးအိစံ – သမုဒယ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.