ေမခလာ – ေဘာလံုးဘုရင္မ ၀ါကာ၀ါကာ

 • ထြန္းသစ္စအာရွက်ား
 • ေမွာ္ဆရာဂိုး
 • နံပတ္၀မ္း
 • ဂိုးသြင္းေကာင္းတဲ့ကိုကို
 • ပြဲသိမ္းဂိုး
 • ေဘာလံုးဘုရင္မ်ား
 • ကိုကိုသြင္းတဲ့ေနာက္တစ္ဂိုး
 • အယ္စတံုေလး
 • ဒို ့ပထမ
 • ပိုက္ေဘာ
 • ထြန္းသစ္စအာရွက်ား ၂

ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းနုိင္ပါျပီ –

ေမခလာ ( ေဘာလံုးဘုရင္မ ၀ါကာ၀ါကာ )


One thought on “ေမခလာ – ေဘာလံုးဘုရင္မ ၀ါကာ၀ါကာ

 1. ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္…။ခ်က္ခ်င္း တင္ေပးလို ့..။

Comments are closed.