လူရႊင္ေတာ္

၁။ လူရႊင္ေတာ္ – အဲလက္စ္
၂။ ေရြးခ်ယ္မည့္သူ – ဆုန္သင္းပါရ္
၃။ ငါဘာလုပ္လုပ္ – ဒုိးလုံး
၄။ ေ၀းလုိ႔မျဖစ္ဘူး – အဲလက္စ္ ဆုန္သင္းပါရ္
၅။ ခ်ယ္ရီျမဳိ႕ – ဆုန္သင္းပါရ္
၆။ ေမ့ေဆး – ဒုိးလုံး
၇။ ဥၾသ – အဲလက္စ္
၈။ အလြမ္းရိပ္ – ဆုန္သင္းပါရ္
၉။ မမုန္းႏုိင္ဘူး – ဒုိးလုံး
၁၀။ အနမ္းသစ္ – ဆုန္သင္းပါရ္
၁၁။ အခ်စ္ဧည့္သည္ – ဒုိးလုံး

ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းနိုင္ပါျပီ –

Interupload upload             –    Download Link


One thought on “လူရႊင္ေတာ္

 1. လင့္ႏွစ္ခုက
  လက္ေရးလက္သားကေတာ္ေတာ္တူတာဘဲေနာ္
  http://myanmarmp3album.com/2008/03/06/203/

  အဲလက္စ္ ဒုိးလုံး ဆုန္သင္းပါရ္ – လူရႊင္ေတာ္
  (9 votes, 4.11 out of 5)
  Loading …
  by mmsong on March 6, 2008
  in ဆုန္သင္းပါရ္, ဒုိးလုံး, အေခြ (အမ်ား), အဲလက္စ္

  ၁။ လူရႊင္ေတာ္ – အဲလက္စ္
  ၂။ ေရြးခ်ယ္မည့္သူ – ဆုန္သင္းပါရ္
  ၃။ ငါဘာလုပ္လုပ္ – ဒုိးလုံး
  ၄။ ေ၀းလုိ႔မျဖစ္ဘူး – အဲလက္စ္ ဆုန္သင္းပါရ္
  ၅။ ခ်ယ္ရီျမဳိ႕ – ဆုန္သင္းပါရ္
  ၆။ ေမ့ေဆး – ဒုိးလုံး
  ၇။ ဥၾသ – အဲလက္စ္
  ၈။ အလြမ္းရိပ္ – ဆုန္သင္းပါရ္
  ၉။ မမုန္းႏုိင္ဘူး – ဒုိးလုံး
  ၁၀။ အနမ္းသစ္ – ဆုန္သင္းပါရ္
  ၁၁။ အခ်စ္ဧည့္သည္ – ဒုိးလုံး

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.