မဟာ ( အစိမ္းခ်ဳပ္ )

၁။    တျဖည္းျဖည္း        မဟာ
၂။    အဆိပ္            ၾကည္သာဟိန္း
၃။    အစိမ္းခ်ဳပ္            မဟာ
၄။    လိုအပ္ခ်က္        မဟာ
၅။    စိတ္ပ်က္ေအာင္မလုပ္နဲ႔    ၾကည္သာဟိန္း
၆။    အခ်စ္=Love        ဖိုးအိ
၇။    မင္းေစာင့္ေနလိုက္        ၾကည္သာဟိန္း
၈။    ျပတ္စဲျပီေဟ့        ၾကည္သာဟိန္း
၉။    အခ်စ္တဲ့လား        မဟာ
၁၀။    စိတ္ကူးမ်ား        မဟာ

ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းနုိင္ပါျပီ

ေဒါင္းလုဒ္လင့္


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.