စည္သူလြင္ – ညအျပင္းစား

Track List

ညအျပင္းစား
သူငယ္ခ်င္း
စိုး
တို႔ေဝးျပီ
နယ္လြန္စိတ္
မေမ့ႏိုင္ခဲ့
အမွားအယြင္း
ႏွလံုးသားခင္းလမ္း
ေစာင့္ေနဦးမယ္
ျမင္းရိုင္း

Download Link : mediafire


2 thoughts on “စည္သူလြင္ – ညအျပင္းစား

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.