ပိုးအိစံ – လြမ္းေစေသာေမာင္


၀၁ ။ ေဆာင္းရယ္ႏွင္းရယ္ကိုယ့္ခ်စ္သူရယ္
၀၂ ။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းကေငြလမင္း
၀၃ ။ ေမတၱာကမၻာမ်ားၿဖင့္မၿခားလိုတယ္
၀၄ ။ ႏွင္းေပ်ာက္တဲ့ေႏြ
၀၅ ။ အခ်စ္မ်ားစြာၿဖင့္သာ
၀၆ ။ မုန္းရစ္ေလဦး
၀၇ ။ အလြမ္းေႏြကိုစမ္းေရထဲေမၽွာလိုက္မည္
၀၈ ။ ဘ၀ခ်င္းဆုံေတြ႕ပါရေစ
၀၉ ။ ဆယ္မိုးဆယ္ေနြ
၁၀ ။ အခ်ိန္ရမွနားေထာင္ပါ
၁၁ ။ လြမ္းေစေသာေမာင္

Download Link
Mediafire


3 thoughts on “ပိုးအိစံ – လြမ္းေစေသာေမာင္

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.