အဆိုေတာ္အမ်ား-ဗုဒၶေတးမ်ား(3)

၁။ ေ႐ႊလာဘ္တံခါးႀကီးဖြင့္ပါဦး-ရာဇာ၀င္းတင့္ ၂။ ေ႐ႊလာဘ္ပြင့္ေစေသာ္-ရီရီသန္႔ ၃။ ေအာင္ေစပိုင္ေစခိုင္ေစႏိုင္ေစ-စိုးစႏၵာထြန္း ၄။ ေခတ္သစ္သူေဌး၀ါဒ-ရာဇာ၀င္းတင့္ ၅။ ေအာင္နိမိတ္-ရီရီသန္႔ ၆။ လက္ေတြ႔သူေဌး၀ါဒ-သုေမာင္ ၇။ သီရိရတနာ-ဖိုးေသာၾကာ၊ပန္းအိျဖဴ ၈။ ဣစၦာသယေငြ-သုေမာင္ ၉။ အလွဴေပးသူေဌးျဖစ္-သဲႏုဆည္းဆာ ၁၀။ ေမတၱာပို႔ေတး-သိန္းလွေမာ္ႏွင့္အဖြဲ႔ ၁၁။ မဂၤလာ(၁၂)ပါး-ရီရီသန္႔ ၁၂။ ေအာင္ျခင္း(၈)ပါး-စိုးစႏၵာထြန္း Credit = ဓမၼရံသီစာမ်က္ႏွာဓမၼေတး

အဆိုေတာ္အမ်ား-ဗုဒၶေတးမ်ား(2)

၁။ လာဘ္မိုးစည္းစိမ္-ေ႐ႊယမင္းဦး ၂။ ေဘးရန္ေၾကာင့္ၾကဆင္းရဲကင္းပါေစ-ကိုင္ဇာ ၃။ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ထံုသင္းၾကပါေစ-ဗညားဟန္၊ပန္းအိျဖဴ ၄။ ေရာင္၀ါေနထက္လင္းပါေစ-ဗညားဟန္ ၅။ ခႏၶသုတ္ပရိတ္တန္ခိုး-ပန္းအိျဖဴ ၆။ ေက်းဇူး႐ွင္-ပန္းအိျဖဴ ၇။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျဖစ္ေစေသာ္-ဗညားဟန္ ၈။ အရသာ-ေမ႐ႊက္၀ါ ၉။ သင့္ျမတ္ၾကပါေစ-ဗညားဟန္ ၁၀။ ေ႐ႊလာဘ္ပြင့္ပြားနေမာငါး-တင္တင္ျမ Credit = ဓမၼရံသီစာမ်က္ႏွာဓမၼေတး

အဆိုေတာ္အမ်ား-ဗုဒၶေတးမ်ား(1)

၁။ အေ႐ွ႔ကြၽန္းသမၺဳေဒၶ-နီနီ၀င္းေ႐ႊ ၂။ အေနာက္ကြၽန္းသမၺဳေဒၶ-စိုးစႏၵာထြန္း ၃။ မဂၤလာမိုး-ရီရီသန္႔ ၄။ ေအာင္ေစ-တင္တင္ျမ ၅။ ေတာင္ကြၽန္းသမၺဳေဒၶ-ရီရီသန္႔ ၆။ ေျမာက္ကြၽန္းသမၺဳေဒၶ-တင္တင္ျမ ၇။ ယံုၾကည္မႈ-စိုးစႏၵာထြန္း ၈။ ေစတနာကအဓိကပါ-ရာဇာ၀င္းတင့္ ၉။ ေကာင္က်ိဳးလိုရာဆႏၵျပည့္ပါေစ-နီနီ၀င္းေ႐ႊ ၁၀။ ေမတၱာပို႔-ဗညားဟန္ Credit = ဓမၼရံသီစာမ်က္ႏွာဓမၼေတး

စိုးစႏၵာထြန္း-ဗုဒၶဓမၼေတးမ်ား(1)

၁။ ဒိသာဖရဏေမတၱာပြားပံု-စိုးစႏၵာထြန္းႏွင့္၀တ္အဖြဲ႔ ၂။ အစိေႏၱယ်-စိုးစႏၵာထြန္း ၃။ လင္းေရာင္ျခည္ဦး-စိုးစႏၵာထြန္း ၄။ ေအာင္သမၺဳေဒၶ-ရာဇာ၀င္းတင့္ ၅။ အႏၱရာယ္ကင္း-စိုးစႏၵာထြန္း ၆။ ေအာင္ေစ၊ပိုင္ေစ-စိုးစႏၵာထြန္း ၇။ အနႏၱငါးပါးကန္ေတာ့ခန္း-စိုးစႏၵာထြန္း ၈။ ေအာင္နိမိတ္-စိုးစႏၵာထြန္း ၉။ ၾကည္ႏူးဖြယ္-စိုးစႏၵာထြန္း ၁၀။ သမၺဳေဒၶ-စိုးစႏၵာထြန္း ၁၁။ ေမတၱာဂုဏ္-စိုးစႏၵာထြန္း ၁၂။ သုေမဓါရေသ့-စိုးစႏၵာထြန္း ၁၃။ ေမတၱာသုတ္ေတာ္လာေမတၱာ(၁၁)ပြားနည္း-စိုးစႏၵာထြန္း ၁၄။ သမၺဳေဒၶတန္ခိုး-ရာဇာ၀င္းတင့္၊စိုးစႏၵာထြန္း Credit = ဓမၼရံသီစာမ်က္ႏွာဓမၼေတး

ေဟမာေန၀င္း – ေအာင္ၿခင္းရွစ္ပါးဗုဒၶေတးမ်ား

၁။ အစိေႏၱယ် ၂။ ေအာင္ျခင္း႐ွစ္ပါး ၃။ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ၄။ မဂၢင္ရွစ္ပါး ၅။ ေမတၱာဂုဏ္ရည္ ၆။ ငါးပါးပဥၥသီ ၇။ ရွင္သီ၀လိ ၈။ သမၺဳေဒၶ ၉။ ေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြင့္ Credit = ဓမၼရံသီစာမ်က္ႏွာဓမၼေတး

ေဒၚရီရီသန္႕+ေဒၚ၀င္း၀င္းေအာင္- ၿမတ္ဗုဒၵအခါေတာ္ေန႕ေတးမ်ား

၁။ ဗုဒၶေန႔ ၂။ မဟာသမယေန႔ ၃။ ဓမၼစၾကာေန႔ ၄။ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ ၅။ ဂ႐ုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ ၆။ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ ၇။ သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔ ၈။ ႐ွင္တစ္ေထာင္ေန႔ ၉။ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္အခါေတာ္ေန႔ ၁၀။ ျပည္ေတာ္ျပန္အခါေတာ္ေန႔ Credit = ဓမၼရံသီစာမ်က္ႏွာဓမၼေတး

ေဒၚမာမာေအး-ေဗာဓိေရႊေက်ာင္း

၁။ သီလာေျမယံ ၂။ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ေရႊပလင္ ၃။ မဂၤလာ(၁၂)ပါး ၄။ နီးေအာင္ပင္လွမ္း ၅။ သိၾကားသာသနာ ၆။ ေဗာဓိေရႊေက်ာင္း ၇။ မဟာဒုတ္ ၈။ မိဘေမတၱာ ၉။ ရွင္သီ၀လိ ၁၀။ ဂုဏ္ေတာ္အဖြင့္ Credit = ဓမၼရံသီစာမ်က္ႏွာဓမၼေတး