ေဇာ္ထက္ (အနာဂတ္ေတာင္ပံ)

တင္းအား
အသက္ကယ္ေဆး
အခ်စ္မ်ား
ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းမီးလွ်ံမ်ား
ဆက္ခ်စ္စမ္း
အဆံုးအျဖတ္
အမုန္းဇာတ္လမ္း
အနာဂတ္ေတာင္ပံ
ႏွလံုးသားေလးယူ
နတ္သမီး႐ိုင္း
မင္းသိထားစမ္း
လွည့္စားျခင္း
အိမ္ကိုျပန္လာမယ္

http://www.mediafire.com/?iz40dmhmzyn

credit to axlerose @ www.mmcybermedia.com


One thought on “ေဇာ္ထက္ (အနာဂတ္ေတာင္ပံ)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.