မႏၱေလး သီခ်င္းမ်ား စုစည္းမွု

၁။ ေၿပာင္းလဲခဲ့ၿပီေမ – လႊမ္းမုိး

၂။ မႏၱေလးကေဒဝီ – လႊမ္းမုိး

၃။ ေရႊဘုိသနပ္ခါး – စုိးစႏၵာထြန္း

၄။ ေရႊမန္းဆီသုိ႔ – စုိးစႏၵာထြန္း

၅။ ေရႊေၿခက်င္းၿမဳိ႕ေတာ္ – ဆင္ေပါက္

၆။ ရန္ကုန္သားနဲ႔မႏၱေလးသူ – ရန္ေအာင္+ ပုိးအိစံ

ရ။ ေရႊညာေၿမ – ရာဇာဝင္းတင္႔

၈။ မႏၱေလးကို – အဲလက္စ္

၉။ ရတနုာပုံ – ၿမန္မာၿပည္သိန္းတန္

၁၀။ ေရႊမန္းသူေလး – ခင္ေမာင္ထူး

၁၁။ ေရႊမန္းသူေလး – Examplez

၁၂။ မႏၱေလးေရာက္ ရွမ္းတစ္ေယာက္ – စုိင္းထီးဆုိင္

၁၃။ ၈၅ မႏၱေလးညမ်ားတမ္းၿခင္း – အငဲ

၁၄။ မန္းေတာင္ရိပ္ခုိ – ခင္ေမာင္တုိး


4 thoughts on “မႏၱေလး သီခ်င္းမ်ား စုစည္းမွု

 1. မႏၱေလး သီခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးတယ္။ ထပ္တင္ေပးႏိုင္ေအာင္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

  ၁။ မႏၱေလး – ေဇာ္ဝင္းထြဋ္
  ၂။ မႏၱလာစကား- ေအးခ်မ္းေမ
  ၃။ တစ္ခါတုန္းက မႏၱေလး- ဖိုးေက်ာ္
  ၄။ မႏၱေလးသူေလး- လြန္းဝါ
  ၅။ မႏၱေလးသားျဖစ္ဖို့- ၿဖိဳးႀကီး
  ၆။ မန္းေျမမွာေလးႏွစ္တာ- ပိုးဒါလီသိန္းတန္
  ရ။ မႏၱေလးကိုေရာက္ရင္- ေဇာ္ပိုင္

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.