ကိုသန္းလွိဳင္ (အေကာင္းဆံုးေတးမ်ား)

၁။ အလြမ္းေႏြကိုစမ္းေရထဲေမွ်ာလိုက္မည္ ၂။ ခ်စ္ရသည္ကသက္ထက္ဆံုး ၃။ ကံေကာ္ၿမိဳင္တန္း ၄။ ကိုယ္မေမ့သည္ ၅။ ေမတၱာဘံုကပံုၿပင္သက္ထား ၆။ ေမတၱာကမာၻမ်ားမၿခားလိုၿပီ ၇။ ၿငင္းပယ္မွာပဲစိုးမိတယ္ ၈။ စကားေၿပာေကာင္းတဲ့မသည္းအူ ၉။ တစ္ေဆာင္းသစ္ၿပန္ၿပီ ၁၀။ သည္ေႏြမိုးေဆာင္းေၿပာင္းေသာ္လည္း Download with Mediafire Pass : axlerose credit to   www.mmcybermedia.com

PK Selection (ထြဏ္းထြဏ္း ၊ ဂြ်န္ဟမ္း ၊ အဲလက္စ္ ၊ သွ်ီ )

PK Selection (ထြဏ္းထြဏ္း ၊ ဂြ်န္ဟမ္း ၊ အဲလက္စ္ ၊ သွ်ီ ) ၁။ အၿမဲစိမ္း – အဲလက္စ္ ၂။ ေလညွင္းေလး – သွ်ီ ၃။ အသည္းကြဲမ်က္ရည္ – အဲလက္စ္ ၄။ ရူးမယ္ – ထြဏ္းထြဏ္း ၅။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလင္းတန္း – ဂြ်န္ဟမ္း ၆။ အၿပစ္ – ထြဏ္းထြဏ္း ၇။ ေတေလမေလး – ဂြ်န္ဟမ္း ၈။ အၿမဲရပ္တည္မယ္ – သွ်ီ ၉။ လိုက္ေလေ၀းေလ – ထြဏ္းထြဏ္း ၁၀။ ကေလးရယ္ – အဲလက္စ္ ၁၁။ အေ၀းဆံုးလမ္း – သွ်ီ ၁၂။ … Continue Reading →

ေဂ်ာ္နီ – ခ်ာတိတ္

ေဂ်ာ္နီ (ခ်ာတိတ္) ၁။ ဆံုးမလို႔မရတဲ့အမုန္း ၂။ မိန္းကေလး ၃။ ခ်ာတိတ္ ၄။ ဖ်က္မရေတာ့ဘူး ၅။ မင္းကိုပဲ ၆။ ေမ ၇။ မင္းညာတယ္ ၈။ ရူးသြားလိမ့္မယ္ ၉။ ၀ိုင္း ၁၀။ ဒဏ္ရာမဲ့ဆူးခ်က္ ၁၁။ နာရီလက္တံေပၚထိုင္ေနသူမ်ား ၁၂။ ေလာကရဲ႕လက္ ၁၃။ မသိတသိ ၁၄။ ႏွဳတ္ဆိတ္ေနမလား