ႏွလံုးသားထဲက ေက်ာင္းေတာ္ရာ

၁။ႏွလံုးသားထဲက ေက်ာင္းေတာ္ရာ (သွ်န္ထြဏ္း-ျမန္မာစာ)

၂။တုိးတုိးတိတ္တိတ္ (သွ်န္ထြဏ္း-ျမန္မာစာ+ေရႊရည္သိန္းတန္)

၃။အညာသားေလး (သွ်န္ထြဏ္း-ျမန္မာစာ)

၄။ကပၸိႏၲ နဲ႔ အေနာဇာ (သွ်န္ထြဏ္း-ျမန္မာစာ)

၅။မဏိစႏၵာတမ္းခ်င္း (ေရႊရည္သိန္းတန္)

၆။လြမ္းစဖြယ္ ပခန္းငယ္ (သွ်န္ထြဏ္း-ျမန္မာစာ)

ရ။အရံ (သွ်န္ထြဏ္း-ျမန္မာစာ+ေရႊရည္သိန္းတန္)

၈။ေတာင္ငူသူ (သွ်န္ထြဏ္း-ျမန္မာစာ)

၉။ေစာင္းသမားေလး ေမာင္ရွင္  (သွ်န္ထြဏ္း-ျမန္မာစာ)

၁၀။ဂႏၲဝင္ေဖေဖ

Download

Mediafire


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.