ေဇာ္ပိုင္ – အမိန္႔

ေဇာ္ပိုင္ – အမိန္႔

မင္းမွတ္မိဦးမလား
တပ္မက္တဲ့စိတ္တုိ႔စြန္႔ပစ္
နတၳိအခန္း
ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ဘူး
အမိန္႔
စဥ္းစားၾက
အိမ္မက္ဂီတ
မင္းမရွိတဲ့အခါ
အဓိပၸါယ္ရွိေသာလူ
ၿမိဳ ႔ျပည

Bit Rate: 320 kbps

Download Link
ifile
Mediafire


5 thoughts on “ေဇာ္ပိုင္ – အမိန္႔

  1. Pingback: ေဇာ္ပုိင္ - အမိန္႔ | Myanmar Mp3 Album

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.