လၽွပ္စစ္မိုးေကာင္းကင္(၂)

လၽွပ္စစ္မိုးေကာင္းကင္(၂) ေဇာ္ဝင္းထြ႗္+ခ်စ္ေကာင္း+ေဂ်ေမာင္ေမာင္

၀၁။
၀၂။
၀၃။
၀၄။
၀၅။
၀၆။
၀၇။
၀၈။
၀၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

Download Link

Mediafire


4 thoughts on “လၽွပ္စစ္မိုးေကာင္းကင္(၂)

 1. မူရင္းေခြ ၁၅ ပုဒ္ပါတယ္၊ သီခ်င္းနာမည္ေတြျဖည့္ေပးလိုက္ပါတယ္ .. Enjoy!

  01 အဆင္ေျပရမယ္ (ေဇာ္၀င္းထြဋ္)
  02 ခ်စ္သူ (ခ်စ္ေကာင္း)
  01 မုန္းေမ့ဖို႔ခက္တယ္ (ေဂ်ေမာင္ေမာင္)
  04 ကႏၱာရခရီးသည္ (ေဇာ္၀င္းထြဋ္)
  05 မ်က္စိမွိတ္ခ်စ္လိုက္တယ္ (ခ်စ္ေကာင္း)
  06 တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေ၀း (ေဂ်ေမာင္ေမာင္)
  07 မ်ိဳးဆက္သစ္သီခ်င္း (ေဇာ္၀င္းထြဋ္)
  08 ကၽြန္ေတာ့္သီခ်င္း ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း (ခ်စ္ေကာင္း)
  09 တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ (ေဂ်ေမာင္ေမာင္)
  10 အခ်စ္တဲ့လား (ေဇာ္၀င္းထြဋ္)
  11 အရင္လိုျပန္ခ်စ္လိုက္ (ခ်စ္ေကာင္း)
  12 ေနာက္ေကာက္ (ေဂ်ေမာင္ေမာင္)
  13 အဆင္မေျပတာေတြမ်ား (ေဇာ္၀င္းထြဋ္)
  14 အေကာင္းဆံုးႏွလံုးသား (ခ်စ္ေကာင္း)
  15 မင္းနဲ႔ေနခ်င္ၿပီ (ေဂ်ေမာင္ေမာင္)

  =@=#=$=%=%=%=$=^=&=#=

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.