ပိုးဒါလီသိန္းတန္ – မင္းဘာလုပ္လုပ္ၾကဳိက္တယ္

၀၁။ ၾကာ ၾကာ ၾကာ
၀၂။
၀၃။ ခ်စ္အယူခံ
၀၄။ မင္းလမ္းမင္းေလွ်ာက္
၀၅။ အင္းလ်ားကိုလြမ္းတယ္
၀၆။
၀၇။
၀၈။
၀၉။
၁၀။ မင္းဘာလုပ္လုပ္ၾကဳိက္တယ္
၁၁။ မတ္တပ္ရပ္လို႕လမ္းမွာငို
၁၂။ ေခ်ာ့မေနနဲ႕
၁၃။ စိတ္ေရာင္စုံ

Download Link
Mediafire


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.