ပိုးဒါလီသိန္းတန္ – အခ်စ္ရိပ္ေအာက္ဝယ္

၀၁။
၀၂။
၀၃။
၀၄။
၀၅။ ကိုယ့္ရဲ႕ဘုရင္ေလး
၀၆။ ၾကည္ၿဖဴပါေတာ့
၀၇။ တိုးတိုးေလးေၿပာ
၀၈။ အခ်စ္ရိပ္ေအာက္ဝယ္
၀၉။ ကမၻာသစ္ေတြ႕သူ
၁၀။ ယုံပါ
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

Download Link
Mediafire


One thought on “ပိုးဒါလီသိန္းတန္ – အခ်စ္ရိပ္ေအာက္ဝယ္

 1. Tracklist အျပည့္ျဖည့္ေပးလိုက္ပါတယ္

  01 ယူမယ္
  02 လာ အၿမဲလာ
  03 မိုးရြာတဲ့ေန႔ အသက္ရွင္ျခင္း
  04 ႀကိဳပါကြယ္
  05 ကိုယ့္ရဲ႕ဘုရင္ေလး
  06 ၾကည္ျဖဴပါေတာ့
  07 တိုးတိုးေလးေျပာ
  08 အခ်စ္ရိပ္ေအာက္၀ယ္
  09 ကမာၻသစ္ေတြ႔သူ
  10 ယံုပါ
  11 လိုက္ရဲလား
  12 ျခင္ကေလးတစ္ေကာင္ (မင္းကေလးေပါ့)
  13 မတိမ္းေစာင္းပဲလမ္းေလွ်ာက္မယ္
  14 ရာဇ၀င္

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.