ေကေကတီ – လိုက္ခဲ့ေတာ့ ( Live Show )


၀၁။ အခ်စ္ဟာဘာလဲ (မို႕မို႕လြင္)
၀၂။ အခ်စ္ဆုံး (နီနီခင္ေဇာ္)
၀၃။ ခ်စ္တဲ့ရွမ္းရုိးမ(ေကေကတီ)
၀၄။ တစ္စစီက်ဳိးပဲ့ေနတယ္(ဗန္ေသာ့ဒ္က်င္း)
၀၅။ ငွက္ခါးငယ္ေလးအသိပါ ( ေကေကတီ)
၀၆။ ဟုတ္တယ္ရူးၿပီ ( ေကေကတီ )
၀၇။ ေကာင္းကင္ေမေမ ( ေကေကတီ )
၀၈။ ၾကည္ၿဖဴပါေတာ့ ( ေကေကတီ )
၀၉။ လိုက္ခဲ့ေတာ့ ( ေကေကတီ )
၁၀။ စိတၱဇအလြမ္း ( ဆိုင္စံ )
၁၁။ တုံ႕ၿပန္ဖို႕မလိုဘူးလား ( ဆိုင္စံ )
၁၂။ ယု ( ေကေကတီ )

Download Link
MP3 ေဒါင္းရန္


3 thoughts on “ေကေကတီ – လိုက္ခဲ့ေတာ့ ( Live Show )

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.