အြန္လိုင္းခ်စ္သူ(၁) MC ေဇရဲ

အရင္တုန္းက..အြန္လိုင္းခ်စ္သူ(2) ကိုကြ်န္ေတာ္တင္ေပးဖူးပါတယ္…အဲတုန္းက
အြန္လိုင္းခ်စ္သူ(1)ကိုေတာင္းဆုိတဲ႕သူေတြရွိပါတယ္..အခုမွတင္ေပးရတဲ႕အတြက္
Sorry ပါ….

ဒီမွာေဒါင္းပါ


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.