ဘိုၿဖဴ-ဆန္ေရအပါအဝင္ လက္ေရြးစင္ေတးမ်ား

၀၁။ ဆန္ေရ
၀၂။ လင္းေခးအဝင္
၀၃။ ေခမရဠ္ည
၀၄။ အၿဖဴေရာင္သံစဥ္မ်ား
. . . ပင္စိမ္းသီးအညွာေခြ်ခ်. . ေတာင္ၾကီးသူမ ငါနဲ႕ရ . . ငါနဲ႕ရေဟ့ ငါနဲ႕ရ . .
၀၅။ ႏွင္းဆီ
၀၆။ လတ္တီး-၂
၀၇။ အိပ္မက္ေဖါင္ၾကီး
၀၈။ အလွငွက္ငယ္
၀၉။ ဇရက္မ
၁၀။ တရားဟာတရားဘဲ
Download Link
၁ – ၁၀

၁၁။ ဆယ့္ႏွစ္ၿပည္ေထာင္လိုအခ်စ္မ်ဳိး
၁၂။ ေမတၱာစမ္းေရ
၁၃။ အညာသူ
၁၄။ ေမာတို႕ေပ်ာ္ရာေတာင္သာေၿမ
၁၅။ ပန္းေၿပာမယ့္စကား
၁၆။ တမူးရွိလို႕တစ္ပဲလွဴ
၁၇။ ေတးည
၁၈။ သတိရရ မရရ
၁၉။ ရင္ထဲကေတာ့ေတာင္ေပၚသား
၂၀။ ရိုးမအလွ
Download Link
၁၁ – ၂၀


2 thoughts on “ဘိုၿဖဴ-ဆန္ေရအပါအဝင္ လက္ေရြးစင္ေတးမ်ား

  1. IRON CROSS နဲ႕တီးၿပီး စိုင္းထီးဆိုင္သီခ်င္းေတြကို စိုးသူၿပန္ဆိုထားတဲ႔ သဘာဝ ဆိုတဲ႔စီရီးေလးရွာေပးလို႔ရနိဳင္မလားဗ်ာ……….MASTER ေတးသံသြင္းကထုတ္တာထင္တယ္ ……..ႀကာပီဗ်……….ေတာ္ေတာ္ေကာင္းလို႔ပါ…………

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.