အခ်စ္နဲ႕ပတ္သက္သူမ်ား

၀၁။ အေၾကြပန္း – ေဇာ္ပုိင္
၀၂။ အခ်စ္ကေပးတဲ့အျပစ္ – ရတနာမိုင္
၀၃။ ခ်ည္ထားတဲ့ၾကိဳး – အယ္ဆုိင္းဇီ
၀၄။ ေနရာေဟာင္း – ထက္ေနၾကည္
၀၅။ ရွိသည္…ျဖစ္သည္…ခ်စ္သည္…- ခ်မ္းခ်မ္း
၀၆။ ငါနဲ႕မင္း – မာထီးယဲ့
၀၇။ ယံုၾကည္ေစခ်င္တယ္ – ဒီဒီ
၀၈။ ခံစားရင္းရူး – လွ်ံဟိန္း
၁၀။ ခ်စ္ေသာစကား – ဒီေရေအာင္
၁၁။ ငါ့အျပစ္န႕ဲငါ – Wတာ
၁၂။ အိပ္မက္ရင္ကြဲ – ဥကၠာ
၁၃။ ထပ္ေျပာမယ္ – အမ္ဒီအေနာ
၁၄။ ေပးဆပ္မယ့္အခ်စ္ – ဟိန္း

သီခ်င္းရယူရန္…
MEdiafire


One thought on “အခ်စ္နဲ႕ပတ္သက္သူမ်ား

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.